Issue Contents

Volume 69, Number 1

Published on: 23 January 2024

RESEARCH PAPER

Mapping distribution of woody plant species richness from field rapid assessment and machine learning

Bo-Hao Perng, Tzeng Yih Lam, Su-Ting Cheng, Sheng-Hsin Su, Kristina J. Anderson-Teixeira, N.A. Bourg, D.F.R.P. Burslem, N. Castaño, Á. Duque, S. Ediriweera, N. Gunatilleke, J.A. Lutz, W.J. McShea, M.D. Md Sabri, V. Novotny, Michael J. O'Brien, Glen Reynolds, George D. Weiblen, Daniel Zuleta

Published on: 2024 January 01
Page: 1-15 DOI: 10.6165/tai.2024.69.1

Abstract | PDF Download | Appendix | Literature Cited

 

RESEARCH PAPER

Agapetes rhuichengiana (Ericaceae), a new species from Southeast Xizang, China

Bin Yang, Meng-Kai Li, Ping-Yuan Wang, Bing-Mou Wang, Yun-Juan Zuo, Yun-Hong Tan

Published on: 2024 January 02
Page: 16-19 DOI: 10.6165/tai.2024.69.16

Abstract | PDF Download | Appendix | Literature Cited

 

RESEARCH PAPER

Uncifera motuoensis (Orchidaceae), a new species from Xizang, China

Mingzhong Huang, Xueda Chen, Mengkai Li, Rongjie Zhu, Guanfei Zhao, Hubiao Yang, Liang Xi, Qinglong Wang, Langxing Yuan, Shisong Xu, Zhunian Wang, Zhen Liu, Jiabao Wang

Published on: 2024 January 03
Page: 20-23 DOI: 10.6165/tai.2024.69.20

Abstract | PDF Download | Literature Cited

 

RESEARCH PAPER

Revision of Neotermes (Blattodea: Kalotermitidae) in Taiwan

Chia-Chien Wu, Jing-Fu Tsai, Hou-Feng Li

Published on: 2024 January 04
Page: 24-36 DOI: 10.6165/tai.2024.69.24

Abstract | PDF Download | Appendix | Literature Cited

 

RESEARCH PAPER

Taxonomy of Glyptotermes (Blattodea: Kalotermitidae) in Taiwan

Chia-Chien Wu, Jing-Fu Tsai, Hou-Feng Li

Published on: 2024 January 05
Page: 37-49 DOI: 10.6165/tai.2024.69.37

Abstract | PDF Download | Appendix | Literature Cited

 

RESEARCH PAPER

Similar germination but dissimilar flood tolerance behaviour of seeds of two weed species (Ludwigia) inhabiting rice fields in Rajgir, India

K.M.G. Gehan Jayasuriya, Shyam S. Phartyal

Published on: 2024 January 10
Page: 50-56 DOI: 10.6165/tai.2024.69.50

Abstract | PDF Download | Literature Cited

 

RESEARCH PAPER

A new species of Impatiens (Balsaminaceae) from northern Gayo Plateau, northern Sumatra

Wendy A. Mustaqim, Ahmad Y. Mahardhika, Yusuf S.A. Fauzan, Zulfan Arico, Enggal Primananda, Iyan Robiansyah

Published on: 2024 January 23
Page: 57-61 DOI: 10.6165/tai.2024.69.57

Abstract | PDF Download | Appendix | Literature Cited